Jak k sobě mluvíte?


Otázka dneška

V klidu si sednÄ›te a zamyslete se nad tím, jak k sobÄ›, ale i o sobÄ› nejÄastÄ›ji mluvíte Äi smýšlíte. Podceňujete se, kritizujete a bagatelizujete vÅ¡echny úspÄ›chy? Nebo se chválíte a jste si vÄ›doma vlastní hodnoty?

PÅ™edstavte si, že byste mluvila se svými kamarádkami mluvila stejnÄ› jako sama se sebou. ChtÄ›ly by trávit Äas ve vaší blízkosti. Byla byste pro nÄ› inspirativní a povzbuzující osoba? Nebo by odcházely ze spoleÄné kávy s náladou na bodu mrazu. 

ženy

NejÄastÄ›jší vÄ›ty, které samy sobÄ› říkáme (a rozhodnÄ› nám neprospívají):

  • vždycky vÅ¡echno zkazíš
  • jsi líná a už zase prokrastinujeÅ¡
  • dneska máš tedy hrozné vlasy
  • nebuÄ hysterická, nic se nestalo
  • ty džíny jsou ti nÄ›jaký tÄ›sný, nepÅ™ibrala jsi zase

Čím více si podobné vÄ›ty opakujete, tím více jim zaÄnete věřit. Berete je jako pravdu a sama sebe pÅ™esvÄ›dÄíte, že se vám nedaří, jste tlustá atd.

žena

Ale co s tím? Nebojte se, dá se s tím pracovat.

  • Když se na sebe kouknete nebo se budete chtít hodnotit, mluvte k sobÄ› jako k nejlepší kamarádce. 
  • Sama se sebou komunikujte konstruktivnÄ›.
  • HodnoÅ¥te se v delším Äasovém horizontu.
  • Neustále si pÅ™ipomínejte, že okolí vás dost možná vidí úplnÄ› jinak, než vy sama sebe.

S malými kroky viz. výše zaÄnÄ›te už dnes. ZmÄ›na půjde sice pomalu, ale každý mini krůÄek k lepšímu se poÄítá.

Pozor: po pÅ™eÄtení tohoto Älánku, můžete nabýt dojmu, že od teÄ se budete za VÅ E jen chválit a vÅ¡e bude růžové. Tak to ale také není. Pořád k sobÄ› buÄte realistická. Chybu si pÅ™iznejte, ale už se za ní nelynÄujte, staÄí, když si Å™eknete, že se z ní pro příštÄ› pouÄíte.

Tip: až vás zase pÅ™epadnou myÅ¡lenky na to, jaká jste (neÅ¡ikovná, k niÄemu atd.), poproste pár přátel, aby vám Å™ekli, jak vás vidí, vnímají a proÄ se s vámi přátelí. Budete koukat, že ani jeden z nich neokomentuje vaÅ¡i postavu nebo zplihlé vlasy. Na tom totiž ve finále vůbec nezáleží.