Zetory nebudou jen pro zemědělce


Troufnu si pÅ™edpokládat, že vÄ›tÅ¡inÄ› z vás není název Zetor neznámý. VÄ›tÅ¡inou ho budete znát, a to díky traktorům, které tato naÅ¡e firma vyrábÄ›la a s nimiž dominovala na naÅ¡em trhu. JZD i státní statky je používaly na polích, využití naÅ¡ly tyto traktory i různÄ› jinde, a svého Äasu nebylo nikoho, kdo by je nÄ›kde nevidÄ›l.

Ale doby se mÄ›ní. A tak se mÄ›ní i technika, kterou naÅ¡e továrny vyrábÄ›jí. Traktory zÅ™ejmÄ› pÅ™estaly být dost žádoucím artiklem, a tak se ona firma vrhla na nÄ›co výraznÄ› jiného. A sice na vojenská obrnÄ›ná vozidla. PÄ›t let tu vyvíjeli a dva roky testovali, a vÅ¡e nasvÄ›dÄuje tomu, že se tu zaÄnou vyrábÄ›t i obrnÄ›ná vozidla Zetor Gerlach, schopná pojmout Å¡est vojáků a tyto ochránit tÅ™eba i pÅ™ed najetím na minu. Pokud jeÅ¡tÄ› projdou úspěšnÄ› testováním dvou set svých parametrů ve Vojenském technickém ústavu ve VyÅ¡kovÄ›, jako jsou dejme tomu nárazové testy, pÅ™ejezd vodních ploch, brodivost, parkování na svahu, odolnost vůÄi explozím a podobnÄ›.

kreslený traktor

Bude-li mít zmínÄ›né nové vozidlo vÅ¡echna povolení od Vojenského technického ústavu a dokáže se prosadit mezi konkurencí, může se prý od konce letoÅ¡ního roku zaÄít se sériovou výrobou v pÅ™edpokládaném poÄtu tÅ™iceti kusů, urÄených hlavnÄ› pro Äeskou a slovenskou armádu. Která by mÄ›la tato pancéřovaná vozidla využívat k pÅ™esunům vojáků a různých nákladů na paletách v nároÄném a nebezpeÄném terénu, na zahraniÄních misích a podobnÄ›, protože jde o pohyblivá vozidla se silnými motory a nadstandardním pancéřováním. A navíc sem lze instalovat i tÅ™icetimilimetrový kanon.

kreslený tank

Takže se chce tato brnÄ›nská firma vlastnÄ›ná Slováky stát úspěšnou nejen jako výrobce traktorů, jichž za svou historii dodala více než jeden a Ätvrt milionu, ale i jako zbrojaÅ™ská firma. A aÅ¥ už jsou zmínÄ›ná pancéřovaná vozidla jakákoliv, mohla by se Äeské armádÄ› hodit. S takovým pancéřováním by mohla vydržet víc než Pandury, které jsme svého Äasu nakoupili v cizinÄ› a které dopadly neslavnÄ› pÅ™i havárii s osobním automobilem.