Co si představit pod pojmem revize elektro


Když si objednáte revizi elektro v Praze Technologie budov, co to vlastně znamená a obnáší? Pod čím si představit práci elektrikáře, který reviduje vaše elektrické rozvody?

Rozvaděč – elektrická rozvodná soustava v domě či v bytě (nebo v jiných prostorách) vždy začíná u rozvaděče. Jsou zde instalovány kromě hlavního vypínače a měřidla spotřeby i rozvodné jističe pro zásuvkové a světelné okruhy. Elektrikář zkontroluje a prověří jejich stav a zjistí, zda tu nedochází k některým nežádoucím a nebezpečným jevům. Závada se může vyskytnout jak u relativně nového rozvaděče, tak i u starších typů, ovšem čím starší, tím větší pravděpodobnost problémů, a to zejména u hliníkových vodičů a bakelitových jističů nebo keramických pojistek.

žárovky do svítidel

Zásuvky, vypínače, rozvodné krabice – elektrikář pak kontroluje vaše elektrické obvody, které kromě vodičů ve zdi nebo v lištách sestávají ze zásuvek, rozvodných krabic a vypínačů. Zde může dojít k mechanickému poškození jednotlivých částí těchto prvků, anebo tu mohou být povolené kontakty ve svorkách.

Svítidla – součástí kontroly elektroinstalace jsou i svítidla. Na ta se nesmí zapomenout, protože zde může například dojít i k vážnému úrazu osob při doteku na obnažených částech vodičů u svorek, pokud jsou zde poškozené kryty svítidel, objímky žárovek i jejich skelet.

elektrický rozvaděč

Spotřebiče – závad na spotřebičích může být tolik, že by bylo asi zbytečné a hlavně velmi zdlouhavé je zde vyjmenovávat v plném rozsahu. Elektrikáři mohou prověřit všechny spotřebiče, zejména kuchyňské a dílenské včetně elektrického nářadí. Závady se mohou vyskytnout i na elektronice a výpočetní technice, například u přívodních transformátorů a šňůr.

Prodlužovací šňůry – na ty by se nemělo zapomínat, protože vás obnažená izolace vodičů může spolehlivě usmrtit nebo zavinit rozsáhlý požár, jsou to například případy, kdy je šňůra někde sevřená nebo zalomená.