Doba dovolených


Ona je drobátko smůla, že ve stejnou dobu mají dovolenou skoro vÅ¡ichni lidé, takže se bohužel, nevyhneme náporům na kempy, hotely a tak podobnÄ›. Na nÄ›kterých místech skuteÄnÄ› bývá hlava na hlavÄ›, a to nejen obraznÄ›, ale také doslova. Na pláži si každý žárlivÄ› hlídá svoje místo a ve frontách se Äeká neuvěřitelnÄ› dlouhou dobu.  

pláž u moře

Proto je spousta lidí, kteří vyhledávají ménÄ› exponovaná místa, jenže, s tím je drobátko problém. Najít dnes nÄ›co o samotÄ› je takÅ™ka nemožné. Inu, lidstvo naÄalo další miliardu obyvatel na této planetÄ›, a tak se není co divit, že místo kam se jeÅ¡tÄ› ÄlovÄ›k nedostal prakticky neexistuje. Pravda, je sice jeÅ¡tÄ› pár ménÄ› obydlených oblastí, ale pokud se lidé budou množit stejným tempem, nebudou už nikde na Zemi. Ale my to zde nevyÅ™ešíme, to se musí lidé zamyslet sami nad sebou a svým jednáním. My se vydáme na dovolenou. Kam? 

veÄerní akce

Mladí by nejradÄ›ji tam, kde to v noci vÅ™e, kde jsou diskotéky a vůbec nÄ›jaké akce a ti starší vÄ›tÅ¡inou tam, kde je klid. Mladí to mají jednoduché, protože nÄ›jaká akce se v kempu nebo u hotelu vždycky najde. Ti, kteří hledají ticho a klid moc nadÄ›jí nemají. Už ani v horách nejsou místa, kde by se dalo pÅ™espat v klidu. Chce to skuteÄnÄ› hledat. Ptát se na jednotlivých ubytovacích zařízeních vÄ›tÅ¡inou nemá smysl. Každý majitel Å™ekne, že je u nich klid a pak zjistíte, že zrovna seÄou v kempu dva nebo tÅ™i dny trávu, dÅ™evorubci mají za hotelem setkání a závody v Å™ezání dříví, a tak to nÄ›jak vždy podobnÄ› dopadne ne podle pÅ™edstav. Já bych o tomto problému mohl napsat klihu, a to jeÅ¡tÄ› s barevnými obrázky. Tam kde to vypadá dobÅ™e a na klid, pÅ™ijede Å¡kola, případnÄ› jakýkoli jiný dÄ›tský kolektiv. V tÄ›chto situacích bohužel nelze nic dÄ›lat. Důvod k odstoupení od smlouvy to není a také vám to asi málokterý majitel zařízení uzná. JedinÄ›, že byste mÄ›li ticho zakotveno ve smlouvÄ›.