Práce s mobilním telefonem


V dneÅ¡ní dobÄ› je mobilní telefon tak hodnÄ› rozšířený a tak Äastý, že je spíše divné, kdyby nÄ›kdo mobilní telefon vůbec nemÄ›l. Sice znám nÄ›které lidi, kteří mobilní telefon nemají rádi, protože nemají rádi novinky a elektroniku a techniku, ale i pÅ™esto mobilní telefon mají. Ano, jak urÄitÄ› už vÅ¡ichni víte a tušíte, tak ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů jsou to senioÅ™i a další starší lidé. I když mám dÄ›deÄka, kterému je osmdesát tÅ™i let a má také mobilní telefon a dokonce má také tablet a poÄítaÄ. Sice jeho tablet a poÄítaÄ nejsou úplnÄ› nejmodernÄ›jší ze vÅ¡ech, ale musím uznat, že zase jeho mobilní telefon má docela blízko, má chytrý mobilní telefon a opravdu s ním umí skvÄ›le zacházet.

Mobilní telefon máte urÄitÄ› i vy.

DÄ›deÄek se také rozhodl, že bude fotit, protože je vášnivý vÄelaÅ™ a chovatel králíků. Tak moc rád si fotí právÄ› vÄely a králíky. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když si také potom s mobilním telefonem udÄ›láte nÄ›jakou vlastní zábavu. Já si myslím, že mnoho lidí urÄitÄ› uvítá, tÅ™eba kdyby si udÄ›lali také nÄ›jaký kurz. Kurz fotografie a podobnÄ›. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé uvažovali, co by je bavilo v životÄ›. Protože co potom lidé budou dÄ›lat, kdyby dÄ›lali nÄ›co, co je nebaví?

Mobilní telefon má každý.

A tady myslím hlavně zaměstnání. Já jsem dokonce slyšela, že někteří lidé se živí tím, že používají k zaměstnání mobilní telefon. A nebo jiný mobilní telefon, třeba pracovní. Nemusí to být jenom soukromý mobilní telefon. Já jsem kdysi pracovala také jako asistentka a potom z domu jsem dělala také operátorku, když jsem navigovala kamiony. A řeknu vám, že to byla opravdu velice zajímavá a skvělá práce. Takovéhle zaměstnání mě bavilo, protože jsem byla stále v kontaktu s lidmi. A kontakt s lidmi mi opravdu hodně chyběl, nevěděla jsem, co mám dělat, protože jsem se doma stále nudila a cítila jsem se osamělá. Takže díky mobilnímu telefonu a zaměstnání jsem opět našla sílu žít a také jsem se potkala a seznámila s mnoha skvělými lidmi.