Loutky v nemocnici

Vítaným zpestřením během nemocničního pobytu dětí jsou kulturní představení, která si pro ně připravují umělecké soubory. Ať už to jsou loutkoherci či známí umělci, kteří přicházejí dětem číst z oblíbených knižních titulů. V poslední době se ke čtení pohádek hlásí i mnoho dobrovolníků z řad studentů blízkých škol. Pro které je tato zkušenost nedocenitelná. Nejvíce toto zpestření ocení děti v předškolním věku. Hlavně ty, které jsou upoutané na lůžko a vzhledem ke své diagnóze nemohou opustit nemocniční pokoj. Ty pak jsou diváky a posluchači nejpozornějšími.

Loutky v nemocnici

Mnohdy jsou přizváni i hudebníci, kterým se často podaří i děti rozezpívat. Pokud je možné vystoupit ve společných prostorách, jídelnách, nebo společenských místnostech, často se ke zpěvu přidají jak lékaři, tak se setry. A stísněná nemocniční atmosféra se rázem promění. Rozzářená dětská očka a úsměv na tváří je ten nejlepší léčebný prostředek. A tak velké poděkování patří všem, kteří připraví optimisticky laděný program, či humornou knihu a v doprovodu hudebníků vnesou kulturní zážitky všem malým pacientům. Není to sice pravidlem, ale mnohé nemocnice už organizují kulturní programy i pro dospělé pacienty.

Čtení dětem

Převážně pro ty, kteří, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu musí zůstat na lůžku i během velikonočních či vánočních svátků. A protože tradice musí bát zachovány, často na ženských pokojích proběhne i klasická pomlázka a na chodbách před vánočními svátky často zazní koledy. V současné době je na nemocničních odděleních jak dospělých, tak dětí, vítaným hostem zdravotní klaun. Který už svým vstupem do místnosti, s klasickým červeným nosem, vyvolává salvy smíchu. Pod maskou se skrývá profesionální umělec, který je obdařen nejen velkou empatií, ale i přirozeným klaunským nadáním. Kterým odbourává strach a úzkost, kterou při pobytu v nemocnici všichni bez rozdílu věku, zažívají. Zdravotní klauni často vystupují bez nároku na honorář. Mnozí z nich tvrdí, že nejlepší odměnou je pro ně dobrá nálada, kterou pacientům přinášejí.