Zábava v zaměstnání


Hry jsou tady od toho, aby se lidé bavili, aby se lidé nenudili. VážnÄ› si nedokáží pÅ™edstavit fakt, kdybych stále jenom musela chodit do práce a nebo dÄ›lat to, co mÄ› nebaví. A věřte, že je opravdu hodnÄ› lidí, kteří musí dÄ›lat takové vÄ›ci, které je nebaví. Je ale logické, že každý ÄlovÄ›k by mÄ›l chodit do práce. HlavnÄ› tedy v tom případÄ›, pokud tÅ™eba nÄ›co musí splácet a nebo pokud si chce také užívat tak, že za nÄ›co musí platit, protože pokud ÄlovÄ›k nebude chodit do práce, tak také samozÅ™ejmÄ› asi potom nebude mít peníze na zábavu. A věřte, že já moc ráda hraju bowling a myslím si, že kdybych nemohla hrát bowling alespoň jednou mÄ›síÄnÄ› s přáteli, tak bych z toho byla opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná a také zklamaná, proto jsem ráda, že jsou různé situace, kde se ÄlovÄ›k zabaví a kde mu bude dobÅ™e.

Bez zábavy se nudím.

Protože mám také opravdu hodnÄ› zamÄ›stnání, kde jednoduÅ¡e je to tak opravdu fyzicky a nebo psychicky nároÄné, že jednoduÅ¡e bez zábavy by tohle neÅ¡lo. Také mÄ› těší, že už v nÄ›kterých zamÄ›stnáních jsou takové odpoÄinkové zóny, to znamená, že si tam zamÄ›stnanci mohou jít nÄ›kdy odpoÄinout a nebo se také nÄ›kdy pobavit a nebo zabavit. TÅ™eba jsem také slyÅ¡ela, že moje kamarádka, která pracuje v bance, tak tam mají také odpoÄinkové zóny, kde ona se může nejenom odpoÄinout a zrelaxovat, ale také pobavit.

Bowling hraji Äasto.

Mají tam prý také karty. Každý zamÄ›stnanec si může dennÄ› na deset minut odpoÄinou, jít do té odpoÄinkové zóny a tam si může hrát nebo volat s nÄ›kým, a nebo dÄ›lat co chce, aby se mu ulevilo a aby byl zase plný energie. Věřte, že i když tÅ™eba pracujete osm nebo více hodin dennÄ› a můžete si na deset minut odpoÄinout, a to kdykoliv chcete, tak vám to opravdu pomůže. MÄ› samotnou vždycky tohle těší. Kdysi jsem mÄ›la zamÄ›stnání, kdy jsem pracovala v senior centru. Řeknu vám, že je to nároÄné opravdu hodnÄ›. HlavnÄ› psychicky a fyzicky. Takže kdejaká zábava nebo hra s přáteli mÄ› vždy pomohla.